Ga direct naar


Risico analyse

De Leeuw & Partners Recherche is gespecialiseerd in het uitvoeren van risico analyses.

Bij het uitvoeren van een gedegen risico analyse worden alle aspecten die te maken hebben met criminaliteit, voorkoming van criminaliteit, beveiliging en veiligheid uitvoerig behandeld. Met name het nemen van maatregelen ter voorkoming van criminaliteit heeft prioriteit.

Aan de hand van de resultaten van een risico analyse wordt er in samenspraak met de verantwoordelijke of daarvoor aangewezen personen een beveiligingsplan opgesteld. De Leeuw & Partners kan u uiteraard ook behulpzaam zijn om het beveiligingsplan ten uitvoer te brengen.

De Leeuw & Partners adviseert om een risico analyse periodiek uit te voeren om steeds adequaat te kunnen inspringen op geconstateerde onregelmatigheden en de te nemen maatregelen.

De Leeuw & Partners kan voor u ook een 'quick scan' uitvoeren. Dit houdt in dat u binnen enkele uren weet waar de grote risico's binnen uw onderneming liggen.


Meer informatie?

Neemt u eens vrijblijvend contact op met Recherchebureau De Leeuw & Partners om u te laten voorlichten over een risico analyse.

Voor een uitgebreid overzicht van de diensten van De Leeuw & Partners verwijzen wij u naar de rubriek Diensten.

 

justitia

Recherchebureau De Leeuw & Partners

Werkt landelijk en Internationaal, 24 uur per dag bereikbaar.

Hoofdkantoor: 

Wijk bij Duurstede:

0343 57 23 45 

06 51 59 11 55 


Nevenvestigingen:

Utrecht, Den Haag, Haarlem, Alkmaar, Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Rotterdam, Hoek van Holland, Middelburg: 

06 51 59 11 55


Zwolle, Deventer, Lelystad, Almere, Emmeloord, Almelo, Lochem, Eindhoven, Maastricht: 

06 42 39 51 88

 

Contactformulier