Particulieren

De particulier doet steeds vaker een beroep op Recherchebureau De Leeuw & Partners.

 

Dit kan zowel in civiel als strafrechtelijk opzicht zijn.

 

Met name civielrechtelijk is de particulier steeds vaker aangewezen op de diensten van ons Recherchebureau.

 

Strafrechtelijk gezien is de particulier veelal afhankelijk van politie of justitie. Toch ziet u de afgelopen jaren dat steeds meer particulieren de hulp inroepen van De Leeuw & Partners. Dit heeft met name te maken met de prioriteitsstelling van de politie. De politie heeft steeds minder tijd om de particulier bij te staan bij eventuele vragen, problemen of advisering. De politie onderkent dit en ziet steeds meer de toegevoegde waarde van De Leeuw & Partners voor de particulier.

 

Onze onderzoeken zijn voor de particulier veelzijdig en divers. Dit kunnen onderzoeken zijn zoals: opsporing personen, voertuigen, gelden, goederen, informatieonderzoeken, relatieonderzoeken, opsporen afluisterapparatuur, alimentatieonderzoeken en overige onderzoeken.

 

Neemt u eens vrijblijvend contact op met De Leeuw & Partners om de mogelijkheden te bespreken.