Alimentatie onderzoek particulier

Een scheiding is op zich al een ingrijpende gebeurtenis en gaat veelal gepaard met veel emoties. Uiteindelijk wordt de scheiding uitgesproken en u moet voor een x-aantal jaren alimentatie betalen.

 

Na verloop van tijd krijgt u signalen dat uw ex-partner samen blijkt te wonen. Dit zou uw ex-partner aan u moeten melden zodat u minder of in het geheel geen alimentatie meer aan uw ex-partner behoeft te betalen. U benadert uw ex-partner en deze zwijgt in alle talen en ontkent enige vorm van samenwonen.

 

U blijft dan echter alimentatie betalen met de wetenschap dat uw ex-partner samenwoont. U bent het hier uiteraard niet mee eens.

 

U zult nu moeten aantonen dat uw ex-partner structureel samenwoont. Helaas zijn eigen observaties en verklaringen van vrienden/kennissen niet objectief en worden door een Rechtbank niet als overtuigend bewijs gezien. Om de samenwoning aan te tonen heeft u een onafhankelijk en deskundig bureau nodig.

 

De Leeuw & Partners Recherche voert discreet en vakkundig een onderzoek naar samenwoning voor u uit. Middels observaties en informatievergaring wordt getracht om de structurele samenwoning aan te tonen.

 

De Leeuw & Partners werkt volgens een inmiddels beproefd systeem waardoor vele van deze alimentatie onderzoeken positief worden afgesloten. Op verzoek kunnen wij u referenties geven.

 

Na afloop van het onderzoek wordt er door De Leeuw & Partners een schriftelijke rapportage opgemaakt die u ter hand kan stellen aan uw advocaat. Deze kan aan de hand van de rapportage herziening van de alimentatie aanvragen.

 

De Leeuw & Partners hanteert hierbij een aantal criteria die door de Rechtbank veelal worden gezien als aanvullend of zelfs overtuigend bewijs.

 

De rapportages van De Leeuw & Partners worden door de Rechtbank erkend en als zeer betrouwbaar ervaren.

 

De medewerkers van De Leeuw & Partners kunnen desgewenst worden opgeroepen worden als getuige.