Diverse controles

Binnen uw onderneming kunt u te maken krijgen met allerlei soorten criminaliteit of onregelmatigheden zoals met werknemers die het niet zo nauw nemen met regels, ziek zijn, klussen tijdens ziekte, tijd en middelen. Dit alles gaat ten koste van de onderneming en motivatie van de andere werknemers.

 

De Leeuw & Partners kan voor u preventieve en repressieve controles, observaties en steekproeven uitvoeren op uw personeel, ingehuurde externen en/of op de algehele kwaliteit van uw onderneming.

 

Het laten uitvoeren van een controle bij een eerste signaal van onregelmatigheden heeft een grote preventieve werking op zowel de direct betrokkene(n) als op de overige werknemers.