Getuigen

In civiel of strafrechtelijke zaken kan het voor de advocatuur en haar clienten van groot belang zijn om aanvullende getuige verklaringen te krijgen. Niet altijd is deze getuige te vinden of wil niet getuigen.

 

De Leeuw & Partners verricht voor de advocatuur deze aanvullende diensten op het gebied van het opsporen van getuigen en indien gewenst het opnemen van een getuigenverklaring.

 

De Leeuw & Partners verricht eveneens toedracht onderzoeken die van belang kunnen zijn in het verloop van een procedure.