Referentieonderzoek

Hier ligt de basis van het vormen van een gezonde onderneming.

 

Het blijft voor bedrijven een belangrijke zaak om gekwalificeerd en betrouwbaar personeel te vinden. De arbeidsmarkt op dit gebied is krap. Veel bedrijven wenden zich tot headhunters, arbeidsbureaus of adverteren landelijk om de vacante functies zo snel mogelijk ingevuld te krijgen.

 

Een gedegen screening, referentie of veiligheidsonderzoek blijft veelal achterwege omdat er binnen de onderneming geen deskundigheid aanwezig is of dat gewoonweg de tijd ontbreekt.

 

Belangrijk is om te weten, zowel van huidig als toekomstig personeel, wie is deze persoon, waar komt hij vandaan, wat is zijn motivatie, wat is zijn verleden maar vooral heden, hoe heeft deze persoon gefunctioneerd bij de vorige werkgever, wat is de werkelijke reden van vertrek en is hetgeen er in zijn of haar CV vermeld staat wel juist.

 

Een verificatie van de antwoorden op deze vragen blijft veelal achterwege doch is van essentieel belang voor de toekomst van uw bedrijf.

 

De Leeuw & PartnersĀ is gespecialiseerd in het uitvoeren van screening, referentie- en veiligheidsonderzoek zowel op bestaand als toekomstig personeel.

 

Het op voorhand laten uitvoeren van een screening, referentie- en veiligheidsonderzoek kan u in de toekomst veel problemen besparen.