Bedrijfscriminaliteit

Bedrijven krijgen de laatste jaren steeds meer te maken met diverse vormen van criminaliteit. Dit kan criminaliteit zijn van eigen medewerkers al dan niet in combinatie met georganiseerde criminaliteit van buitenaf.

 

Het gaat hier veelal om het frauderen met geld, goederen, declaraties, lekken van bedrijfsinformatie, computer criminaliteit, onrechtmatig gebruik van tijd of middelen, onrechtmatig ziekteverzuim etc.

 

Het is in uw belang om adequaat te reageren op de eerste signalen van crimineel of onregelmatig gedrag. Vaak is er binnen een onderneming sprake van gefrustreerde werknemers of een oude cultuur zoals “dat moet kunnen of dat doen we al jaren”. Juist deze groepen verrijken zich veelal en be├»nvloeden hiernaast nieuwe medewerkers. Door bij de eerste signalen direct te reageren kunt u erger voorkomen.

 

Nog beter in deze is om steeds preventief bezig te zijn waardoor criminaliteit en onregelmatigheden voorkomen kunnen worden.